การเทียบไซร์แหวน

1381573256_ring_size

เนื่องจากนิ้วของแต่ละคนมีขนาดที่หลากหลาย และในแต่ละประเทศก็มีวิธีการวัด หรือ หน่วย
ในการวัดแตกต่างกัน เช่น ในอเมริกา เอเซีย ญี่ปุ่น อังกฤษ
การวัดโดยหลักการจะวัดที่เส้นรอบวงของนิ้วที่ใส่แล้วสบายที่สุด
บางที่ก็ตั้งเป็นตัวเลยถ้วนๆ เพื่อให้ง่ายในการเรียกชื่อไซร์ เช่น ไซร์ 8 US
ดังนั้นเวลาเราต้องการสั่งแหวนหรือปรับเปลี่ยนขนาดของแหวน จึงต้องบอก หรือ ระบุไซร์ที่ต้องการให้กับร้านค้า
หรือโรงงาน เราจึงจำเป็นต้องมีการระบุว่า ชนิดของการวัดไซร์เป็นชนิดไหน หน่วยเท่าไหร่
สามารถดูตารางเทียบได้ดังตารางเทียบด้านล่าง

เส้นรอบวง (มิลลิเมตร) US size  อังกฤษ , ออสเตรเลีย จีน , ญี่ปุ่น
37.2 ¼
37.8 ½ A
38.5 ¾
39.1 1 B 1
39.7
40.4 C
41
41.7 2 D 2
42.3
42.9 E 3
43.6
44.2 3 F 4
44.8 5
45.5 G
46.1 6
46.8 4 H 7
47.4
48 I 8
48.7 J
49.3 5 9
50 K
50.6 10
51.2 L
51.9 6 11
52.5 M 12
53.1 13
53.8 N
54.4 7 14
55.1 O
55.7 15
56.3 P
57 8 16
57.6 Q
58.3 17
58.9 R
59.5 9 18
60.2 S
60.8 19
61.4 T
62.1 10 20
62.7 10¼ U 21
63.4 10½ 22
64 10¾ V
64.6 11 23
65.3 11¼ W
65.9 11½ 24
66.6 11¾ X
67.2 12 25
67.8 12¼ Y
68.5 12½ Z 26
69.1 12¾
69.7 13 27
70.4 13¼ Z1
71 13½
71.7 13¾ Z2
72.3 14 Z3
72.9 14¼
73.6 14½ Z4
74.2 14¾
74.8 15
75.5 15¼
76.1 15½
76.8 15¾
77.4 16

Leave a Reply